مارس 13, 2015 // بدون نظر

آنهایی که حرف برای گفتن کم دارند درد برای نگفتن زیاد دارند [...]